Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 25-06-2013

Tirsdag den 25-06-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
69 Åben sagsfortegnelse for lukkede punkter på Kultur- og Idrætsudvalgets møde
den 25. juni 2013


Lukkede
70 Drift af kunstgræsbaner

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Peter Jarl Sahlberg
Flemming Valdemar Trojel  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Ulla Dræbye
Flemming Valdemar Trojel


Meddelelser:
Kulturstyrelsen holder årsmøde 9.-10. september 2013 på Nyborg Strand. Tilmelding via administrationen.
Helsinge Rideklub inviterer til 75 års jubilæum den 6. juli 2013.
Kulturmøde på Mors 22.-24. august 2013.Åbne

69. Åben sagsfortegnelse for lukkede punkter på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. juni 2013
18.20G00 - 2012/60512

Sagsfremstilling
Drift af kunstgræsbaner


Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Ulla Dræbye og Flemming Trojel.

Sager behandlet på lukket møde:
Udvalget afgav anbefaling til Økonimiudvalget.

Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
04:00 PM