Handicaprådet

Publiceret 30-10-2013

Onsdag den 30-10-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
39 Invitation til to konferencer


Lukkede
40 Handicappris 2013 - beslutning om prismodtager

Medlemmer:

Janne Danielsen Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH Steen Nielsen DH
Ebbe Andersen DH John Bamberger
Agnete O. Sørensen Michael Bruun
   

Godkendelse af dagsorden:
Inger Hansen og Steen Nielsen har hver især sendt indstilling til Handicapprisen 2013, og erklærede sig derfor inhabile ifm. behandlingen af pkt. 40.

Fraværende:

Meddelelser:
a) Regeringen har udsendt sin handicappolitiske handlingsplan 2013 "Et samfund for alle" okt. 2013. Den kan ses på sm.dk under Nyheder.
b) SFI har 02.10.13 udgivet en undersøgelse af barrierer for personer med handicap "Hverdagsliv og levevilkår for mennesker med funktionsnedsættelse ". SFI 13:26. Kan læses på sfi.dk
c) Der holdes dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet og Handicaprådet den 5. december, kl. 16-18, vedr. kommunens fremtidige model for befordring. Movia deltager i mødet. Invitation med mødested vil blive fremsendt senere. Dagsordenpunkt vedrørende dette er i høring ved Handicaprådet på møde 11.12.13. Inger Hansen, Ebbe Andersen og Steen Nielsen forventer at deltage.

Åbne

39. Invitation til to konferencer
27.69.48G00 - 2012/65158

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til beslutning om nogen af Handicaprådets medlemmer skal deltage - og i så fald hvem, der kan og vil deltage i følgende to konferencer:

1. VISOs konference 2013
Konferencen holdes den 11. december 2013 kl. 9.00 - 16.00 på Hotel Nyborg Strand. Konferencen sætter fokus på specialiseret viden om børn, unge og voksne indenfor handicap- og udsatteområdet. Prisen er kr. 1.300 ekskl. moms.

Målgruppen er ledere og fagpersonale i kommunale forvaltninger, private, regionale og kommunale botilbud, brugerorganisationer, handicapråd og udsatteråd.
Tilmeldingsfristen er 08.11.13.

Der skal udfyldes særskilt tilmelding for evt. handicaphjælper.

2. SFI's konference: Forholdene for mennesker med handicap.
Konferencen holdes den 21. november 2013 kl. 9.00-16.00 på Egmonthøjskolen.
Konferencen sætter fokus på barrierer, muligheder og forventninger i hverdagslivet, ligesom resultaterne fra den netop foretagne kortlægning af kommunale handicapråd præsenteres.

Målgruppen er bl.a. kommunale handicapråd. Der tilbydes to gratispladser (samt til evt. hjælper) til hvert af de kommunale handicapråd. For yderligere deltagelse koster det kr. 750 pr. deltager.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet kan der ydes diæter og udgiftsgodtgørelse til dette kursus, såfremt der er i rådets budget er midler til at dække det.
Der vil fx kunne godtgøres dokumenterede nødvendige udgifter som følger af fysisk handicap i form af overnatning natten før konferencen.

Rådets budget 2013 er ca. kr. 59.000. Forbrug pr. 31.08.13 er kr. 11.471.


Bilag
Invitation til VISO Konference 11.12.2013


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet beslutter,

  1. om nogen af rådets medlemmer skal deltage i VISO's konference, og i så fald hvem.
  2. om nogen af rådets medlemmer skal deltage i SFI's konference, og i så fald hvem.Beslutning
1. Steen Nielsen og hjælper deltager i denne konference.
2. Ingen har mulighed for at deltage i denne konference.


Sager behandlet på lukket møde:
pkt. 40. Handicappris 2013 - beslutning om prismodtager.
Handicaprådet besluttede; hvem af de tre indstillede der skal have Handicapprisen 2013.
Inger Hansen og Steen Nielsen deltog ikke i behandling af punktet pga. inhabilitet.


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
04:30 PM