Byrådet

Publiceret 03-06-2013

Mandag den 03-06-2013 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
98 Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden

Lukkede
94 Udbud sundhed og social 2014: Udbuddets struktur og udbudsmodel
95 Beskæftigelsesrettet træning
96 Udbud sundhed og social 2014: Konkurrencebetingelser og udbudsbekendtgørelse
97 Ledelseskonstruktion


Medlemmer:

Jannich Petersen Jan Ferdinandsen
Bo Jul Nielsen Kim Valentin
Lone Birgit Halskov Møller Birgit Roswall
Pia Foght Flemming Valdemar Trojel
Erik Kjølbæk Kjærsgaard Michael Bruun
Ulla Dræbye Poul-Erik Engel Høyer
Susan Kjeldgaard Jørgen Emil Simonsen
Børge Sørensen Klaus Nielsen
Janne Danielsen Peter Jarl Sahlberg
Morten Jørgensen Flemming Møller
Cannot Kroner Anders Gerner Frost
Lasse Røssell  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jørgen Emil Simonsen
Peter Jarl Sahlberg
Cannot Kroner


Meddelelser:
Økonomi- og Indenrigsministeriet har truffet afgørelse i en sag, som Dansk Folkeparti oprindelig indklagede for Statsforvaltningen. Sagen drejer sig om aflønning af bestyrelsen i GribVand. Afgørelsen vil blive udsendt til Byrådets medlemmer.
Efterretningssager

98. Sagsfortegnelse over sager behandlet på lukket dagsorden
27.00G00 - 2013/04265

Sagsfremstilling
Pkt. 94. Udbud sundhed og social 2014: Udbuddets struktur og udbudsmodel.

Pkt. 95. Beskæftigelsesrettet træning.

Pkt. 96. Udbud sundhed og social 2014: Konkurrencebetingelser og udbudsbekendtgørelse.

Pkt. 97. Ledelseskonstruktion.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
-


Beslutning


Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 94 Udbud sundhed og social 2014: Udbuddets struktur og udbudsmodel
Byrådet besluttede udbuddets struktur og udbudsmodel.
V stillede ændringsforslag til en mindre del af godkendelsesordningen; idet omfanget af opgaven ikke skønnedes at have betydning for prissætningen. 9 for (V + O); 11 imod (A; C; F; G).
Tiltrådt.
Fraværende: Jørgen Simonsen; Peter J. Sahlberg; Cannot Kroner

Pkt. 95 Beskæftigelsesrettet træning
Byrådet traf beslutning omkring beskæftigelsesrettet træning.
Fraværende: Jørgen Simonsen; Peter J. Sahlberg; Cannot Kroner

Pkt. 96 Udbud sundhed og social 2014: Konkurrencebetingelser og udbudsbekendtgørelse
Byrådet besluttede konkurrencebetingelser og grundlag for udbudsbekendtgørelsen.
Fraværende: Jørgen Simonsen; Peter J. Sahlberg; Cannot Kroner

Pkt. 97 Ledelseskonstruktion
Sagen genoptages 17.06.13.
Fraværende: Jørgen Simonsen; Peter J. Sahlberg; Cannot Kroner


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM