Biblioteksrådet

Publiceret 12-12-2013

Torsdag den 12-12-2013 kl. 10:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 Nedlæggelse af biblioteksrådet


Efterretningssager
21 Meddelelser fra formanden

Medlemmer:

Bodil Jørgensen Birgitte Nyborg
Lennart Andersen Ole Gran-Jacobsen
Peter Berthelsen Karl Alexander Dissing Söderlind
Dorthe Lund Lepke  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Lennart Andersen
Dorthe Lund Lepke


Meddelelser:Åbne

20. Nedlæggelse af biblioteksrådet
21.00A00 - 2013/38822

Sagsfremstilling
Som konsekvens af bibliotekernes repræsentation i kulturrådet nedlægges biblioteksrådet som formel høringspart.
Biblioteksrådet erstattes af lokale biblioteksklubber, disse klubber mødes med repræsentanten i kulturrådet og er dialogparter i sager der vedrører bibliotekerne. Vedtægter nedenfor.


Bilag
Biblioteksklubbernes valgprocedure
Biblioteksklubbernes vedtægterAdministrationens indstilling
Biblioteksrådet godkender vedtægter og valgprocedure som fremlagt

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Rettelser / præcisering til fremsendte bilag:
Overskriften rettes: valg til en repræsentant til Kulturrådet.
Valget foregår om 4 år.
stk. 7 tilføjes
Standard dagsorden tilføjes / skal mindst indeholde:
Valg af dirigent,
Godkendelse af dagsorden.
Orientering fra kulturrådet
Opstilling af kandidater
Valg af kandidat til kulturrådet/
Valg af suppleant

Beslutning
Med de tilføjede ændringer ovenfor er biblioteksrådet hermed nedlagt, og biblioteksklubberne arbejder jvf. vedtægter og valgprocedure.

Efterretningssager

21. Meddelelser fra formanden
21.00G00 - 2013/00347

Sagsfremstilling
Bodil Jørgensen indleder bordet rundt siden sidst.

Administrationens indstilling
Biblioteksrådet tager orienteringen til efterretning

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Stor tilfredshed med den udvikling der er i Helsinge i øjeblikket.
Bibliotekets aktive borgere kan nedsætte ad-hoc grupper og nedsættes der faste grupper formaliseres de som en biblioteksklub. Det har en positiv effekt.
Biblioteksklubber er hermed standard betegnelsen.

Folkeuniversitetet er formaliseret og invitationen er sendt til udvalgte personer. Stiftende møde d. 14. januar.

Åbent bibliotek er startet 3 steder, borgerne er glade for det.
I Helsinge møder Ole Gran mange i biblioteket når han tager imod studerende i LOF. Han har en synlig vest på og det er en god ide, at man skilter med at man er officiel person og kan bruges.
Rådet anbefaler at bibliotekets personale er synlige på samme måde.
Familierne bruger de åbne biblioteker om aftenen, pensionisterne om dagen.
Kulturhavnen har grundstensnedlæggelse medio december.
Forhåbninger om en realisering af drømmene om en kulturhavn med alle aktørerne.
Glæder sig til at starte op i kulturrådet, og ser frem til at udvikle de lokale biblioteker gennem biblioteksklubberne.

Beslutning
Tak for indsatsen gennem 2013 og held og lykke til klubberne.


Mødet startet:
10:00 AM

Mødet hævet:
11:30 AM