Biblioteksrådet

Publiceret 12-09-2013

Torsdag den 12-09-2013 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Lokale biblioteksklubber


Efterretningssager
14 Etablering af en afdeling af folkeuniversitetet i Gribskov
15 Eventuelt

Medlemmer:

Bodil Jørgensen Birgitte Nyborg
Lennart Andersen Ole Gran-Jacobsen
Peter Berthelsen Karl Alexander Dissing Söderlind
Dorthe Lund Lepke  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Birgitte Nyborg
Peter Berthelsen
Karl Alexander Dissing Söderlind


Meddelelser:Åbne

13. Lokale biblioteksklubber
21.00G00 - 2013/26453

Sagsfremstilling
Processen frem mod valg til kulturrådet skal fastlægges nu.
Der skal etableres biblioteksklubber i de fire lokalsamfund. Hvor der ikke er initiativer i forvejen skal disse etableres.
I BLIK og Tisvilde skal hhv lokalråd og venner kontaktes for en aftale om hvorvidt de fire klubber samarbejder og om valg til kulturrådet.
Endvidere skal biblioteksrådets fremtidige rolle i forhold til de lokale klubber fastlægges.

Bilag
kulturrådets vedtægter kapitel 7,8,9

Administrationens indstilling
Biblioteksrådet aftaler mødedato for november hvor der vælges en kandidat til kulturrådet.
11. november er skumringstime-aften
20. november kan formanden ikke deltage
Medbring kalenderen


Beslutning
Bibliotekets venner i Helsinge søsættes tirsdag d. 17.9. hvor en ny kandidat har meldt sig. BLIKs venner inviteres sammen med de øvrige til d. 11.11. kl. 17.
Tisvilde Lokalråd samarbejder ikke som råd om biblioteket i Tisvilde. Det er enkeltpersoner.
Det nye lokalråd skal orienteres om tanken bag det "åbne bibliotek" i Tisvilde.
I budget 2013/14 indtænkes servicepunktet i Ramløse. Indtil da skal der lukkes for afhentning i Ramløse og Vejby.
Tove sørger for dette efter at have orienteret om strategien.
Bibliotekets venner suppleres af emneorienterede biblioteksklubber f. ex. digitale ambassadører i f.t. unge indvandre. og læseklubber.
Biblioteket stiller ressourcepersoner til rådighed for venner og klubber. De skal indkalde til fællesmøder og formidle fælles viden ex. ved hjælp af nyhedsbreve.
Mødeplan udarbejdes i forhold til kulturrådets møder. Hvor der er punkter som skal drøftes ift bibliotekets interesser holdes formøde 14 dage før. Det antages at der skal holdes 2-3 møder om året.
Efterretningssager

14. Etablering af en afdeling af folkeuniversitetet i Gribskov
21.00G00 - 2013/00348

Sagsfremstilling
Birgitte Nyborg og Alexander Söderlind har sammen med 2 medarbejdere afholdt et møde, hvor Poul Erik Kandrup (Helsingør Folkeuniversitet) og Anette Mikkelsen (LOF) deltog.
Det er besluttet at etablere Gribskov folkeuniversitet, med et akademisk program, der ikke konkurrerer med aftenskolernes arrangementer.
Aktørerne i området får et brev, og der holdes stiftende møde ultimo oktober.

Lovgrundlag

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000

samt kapitel 13 i

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, § 1 i lov nr. 1224 af 27. december 2003 og lov nr. 1227 af 27. december 2003, ....2004, ..... 2005, ......2006, .....2007, ....2009, .....2011

Administrationens indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Bibliotekerne har fokus på at understøtte de folkeoplysende forbunds aktiviteter med foredrag på akademiske niveau.
Der afsøges muligheder for arrangementer for børn og unge


15. Eventuelt
21.00G00 - 2013/00348

Sagsfremstilling
Bordet rundt


Administrationens indstilling
Biblioteksrådet videndeler om begivenheder siden sidst

Beslutning
Lennart deltager i styrelsens konference om modelprogrammet d.25.9.
Der er udarbejdet en ny folder om åbent bibliotek konceptet.
IT cafeerne som hhv bibliotekerne og de digitale ambassadører står for bliver slået sammen fra 1.1.2014
Helsinge og BLIK tilbyder forældrecafe om skole og læring 1 gang månedligt.
Orientering om Danskernes Digitale bibliotek og e-bogsudviklingen.
Biblioteket deltager i de tre dages børnefestival ved gadekæret i Helsinge.


Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
03:30 PM