Biblioteksrådet

Publiceret 22-08-2013

Torsdag den 22-08-2013 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
11 Bibliotekets venner i Gilleleje - stiftende møde
12 Biblioteksrådet - mødedatoer resten af 2013

Medlemmer:

Bodil Jørgensen Birgitte Nyborg
Lennart Andersen Ole Gran-Jacobsen
Peter Berthelsen Karl Alexander Dissing Söderlind
Dorthe Lund Lepke  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Lennart Andersen
Peter Berthelsen
Dorthe Lund Lepke


Meddelelser:
Velkommen til de 9 borgere, der har meldt sig som venner af Gilleleje bibliotek.
Åbne

11. Bibliotekets venner i Gilleleje - stiftende møde
21.00G00 - 2013/26395

Sagsfremstilling
Biblioteksrådet er vært ved etableringen af Gilleleje biblioteks venner.
Formand Bodil Jørgensen har deltaget i et inspirationskursus om biblioteksklubber, hvor bibliotekerne kunne videndele om gode erfaringer med at inddrage borgerne i arbejdet omkring biblioteker i Danmark.
Gruppen får et indblik herfra som inspiration for det videre forløb.
Mødet aftaler møderfrekvens og datoer, og biblioteksrådet vælger hvem der skal facilitete disse møder og hvem der bliver rådets ressourceperson i forhold til Gribskov kommunes biblioteksvæsen.
I Græsted fungerer BLIKs venner som en velfungerende borgergruppe.
I Tisvilde er Tisvildeleje lokalråd samarbejdspartner om byens åbne bibliotek.
I Helsinge skal arbejdet genoplives.

Administrationens indstilling
Der aftales mødedatoer i oktober og fremadrettet hver 2. måned.
Biblioteksrådets medarbejderrepræsentant fra Gilleleje bibliotek faciliteter vennerne med mødeindkaldelser/ referat, lokalebooking og forplejning til møderne
Rådet udpeger 1-2 repræsentanter fra rådet til at indgå i bibliotekets venner i Gilleleje.
Der afholdes valgmøde til kulturrådet i november.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Bodil Jørgensen anbefaler at bruge begrebet biblioteksklub og lave emneorienterede samarbejder af kortere varighed.
Vennerne kan bidrage med viden og aktiviteter. Endvidere en god måde at skabe netværk på.
Ideer til det videre arbejde:
Læseklubber for nye danskere
Hjælp til kontakt til offentlige myndigheder.
Yoga
Sundhed og kost
Praktisk hjælp til biblioteksarrangementer.

Beslutning
Gilleleje biblioteks venner mødes første gang d. 4.9. kl. 18.
Opgaven er denne gang at hjælpe ved et foredrag med Claudia Welz, hvor der skal serveres kaffe/te og lidt at spise.
Endvidere der der aftalt et møde d. 21.10 kl. 19 på biblioteket.
Biblioteket sender en arrangementsoversigt til alle, så man kan skrive sig på.
November mødet kan enten blive d. 20.11 kl. 10 eller 11.11. kl. 19.


12. Biblioteksrådet - mødedatoer resten af 2013
21.00G00 - 2013/00350

Sagsfremstilling
Biblioteksrådet har aftalt møder frem til og med 12.9.
Som følge af valghandlinger til kulturrådet i januar måned skal der i efteråret afholdes møder hvor følgende behandles
Afholdelse af valghandlingen og overdragelse af det det fremtidige lokale arbejde for bibliotekerne i Gribskov til bibliotekernes vennegrupper.
På mødet d. 12.9. besluttes hvordan denne proces skal være samt hvordan dette arbejde koordineres.
Det er tidligere besluttet at biblioteksrådet bliver nedlagt ved udgangen af 2013 og at bibliotekerne fremover er repræsenteret i kulturrådet ved en repræsentant der vælges blandt bibliotekernes vennegrupper.
Kalenderen bedes medbragt


Bilag
Regelsæt for valgprocedure til kulturrådet udleveres på mødet

Administrationens indstilling
Der aftales et møde i oktober og november.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Der var afbud fra 3 medlemmer, så der er to datoer i spil.
20.11. kl. 10 eller 11.11. kl. 19
Invitation til dette møde skal tilgå bibliotekets venner i de 4 byer.


Beslutning
September mødet afgør hvilken af de to datoer der aftales endeligt.
Bibliotekets venner i Helsinge og BLIK samt Tisvilde lokalråd skal afholde møde i oktober eller senest inden november mødet, for at kunne deltage i valg til kulturrådet.
Punktet behandles igen 12.9.


Mødet startet:
06:00 PM

Mødet hævet:
07:00 PM