Biblioteksrådet

Publiceret 15-04-2013

Mandag den 15-04-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
5 Biblioteksrådet - biblioteket som borgernes frirum
6 Biblioteksrådet - bibliotekets venner i Gilleleje


Efterretningssager
7 Orientering om markering af 70 året for oktober 43

Medlemmer:

Bodil Jørgensen Birgitte Nyborg
Lennart Andersen Ole Gran-Jacobsen
Peter Berthelsen Karl Alexander Dissing Söderlind
Dorthe Lund Lepke  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Ole Gran-Jacobsen

Meddelelser:
Biblioteksrådets deltagelse i kulturrådet er godkendt ved Kultur og idrætsudvalgets møde i april.

Åbne

5. Biblioteksrådet - biblioteket som borgernes frirum
21.00G00 - 2013/11899

Sagsfremstilling
Ved Danmarks biblioteksforenings årsmøde i marts gav Vincent F. Hendricks et indlæg om hvilken rolle bibliotekerne spiller i forbindelse med oplyste borgere og kvalificeret information.
Endvidere har personalet i Gilleleje arbejdet med visioner for bibliotekets fremtid i Kulturhavnen.
Dette fremlægges for biblioteksrådet.

Indstilling
Biblioteksrådet tager disse anbefalinger med i arbejdet med fremtidens bibliotek.
Der udarbejdes et indlæg til fremlæggelse på borgermødet d.6.6.

Beslutning
Foredraget var et spændende indslag der var relevant for bibliotekernes rolle. Informationer kan benyttes både som oplysning men også som manipulation. Bibliotekerne kan filtrere i forhold til kvalificeret information, det styrker demokratiet og borgernes viden. Dermed udfylder de et vigtigt modspil til pluralistisk igorance, (ok ikke at vide noget fordi ingen ved det.)
Planlægningen af det fysiske biblioteksrum skal så vidt muligt være med til at tiltrække såvel nye medarbejdere og borgerne i Gilleleje.

Der nedsættes en arbejdsgruppe der laver oplæg om fremtidens bibliotek i Gilleleje, således at personalerepræsentanterne i biblioteksrådet forelægger dette til borgermødet.
6. Biblioteksrådet - bibliotekets venner i Gilleleje
21.00G00 - 2013/10610

Sagsfremstilling
Det er tidligere besluttet at der skal nedsættes en vennegruppe i Gilleleje ved afholdelsen af et borgermøde, hvor interessenter og partnere til kulturhavnen inviteres.
Dette arrangement skal planlægges i detaljer og ansvarlige for arrangementet og PR skal udpeges.

Hvilke parter skal inviteres og hvordan?


Indstilling
Gilleleje biblioteks samarbejdspartnere skal inviteres til borgermøde
Indlæg fra personalet om visioner for det åbne biblioteks funktioner og rammer udarbejdes

Tidligere udvalgsbeslutninger
Biblioteksrådet besluttede i starten 2012 at afholde tre møder om åbne biblioteker - henholdsvis Græsted - Helsinge og nu Gilleleje


Beslutning

Arbejdsgruppe bestående af Bodil, Aleksander og Dorte - der uddelegerer konkrete opgaver til såvel medarbejdere som rådsmedlemmer

Byens foreninger og læsekredse inviteres. Personalemødet beslutter hvordan.
Et nyt koncept for biblioteksvenner kan bestå i at borgeren melder sig til konkrete opgaver i biblioteket og at der tilknyttes en kontaktbibliotekar der faciliterer grupperne.

Biblioteksrådet anbefaler at personalet tildeles ressourcer til disse nye opgaver.

Borgermødet afholdes om muligt i Remissen. Alexander spørger Allan om det kan lade sig gøre

Traktement: vin + vand + chips

Program:
velkommen ved Bodil
musik eller andet underholdende indslag
oplæg fra personalerepræsentanter om fremtidens bibliotek
Ide-udveksling
rekruttering af ambassadører
på gensyn.

Efterretningssager

7. Orientering om markering af 70 året for oktober 43
21.00G00 - 2013/00348

Sagsfremstilling
Tove Granild orienterer om status for aktiviteter i forbindelse med markeringen af oktober 43

Indstilling
Biblioteksrådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Meget omfattende program, indeholdende udstillinger, teater, foredrag og publikationer.
Vi inddrager sociale medier og digital formidling.
Bibliotekets temaområde formidler dels borgernes egne erindringer, dels nutidens perspektiver på det evige aktuelle dilemma - civil ulydighed / mennesker i nød / forfulgte folkeslag.
Primo Levi stykke med Jens Albinus forsøges taget til Gilleleje i samarbejde med sognepræsten fra Blistrup, som vil bruge det i sit arbejde med konfirmanderne.

Altid ajourført program for aftalerne ses på www.oktober43.dkMødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:15 PM