Ældrerådet

Publiceret 05-12-2013

Torsdag den 05-12-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
46 Konstituering af Ældrerådet for funktionsperioden 1. januar 2014 - 31. dece
mber 2017

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Birthe Bille Hansen Inger Lymark
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

46. Konstituering af Ældrerådet for funktionsperioden 1. januar 2014 - 31. december 2017
27.69.40G00 - 2012/28901

Sagsfremstilling
Ved opgørelsen den 28. november 2013 af de indkomne brevstemmer til Ældrerådsvalget i Gribskov Kommune blev følgende kandidater valgt som medlemmer af Ældrerådet (personligt stemmetal angivet i ()):

 1. Annelise Torne Zinck (821)
 2. Torben Møgelhøj (803)
 3. Claus Sætter-Lassen (731)
 4. Leif Dræbye (675)
 5. Birthe Bille Hansen (583)
 6. Else Hjortkilde (493)
 7. Inger Lymark (363)


Følgende kandidater er valgt som suppleanter:

 1. Jens C.H. Lauritzen (323)
 2. Gitte Ziwes (301)
 3. Birthe Grøndahl (92)Af vedtægt for Ældrerådet fremgår i § 5, stk. 1, om konstituering, at Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Lovgrundlag
LBK nr. 983 af 08/08/2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33
Vedtægt for Ældrerådet i Gribskov Kommune § 5

Økonomi
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

  Beslutning


1. Ældrerådet konstituerede sig således:

Formand: Torben Møgelhøj

Næstformand: Inger Lymark

Sekretær: Annelise Torne Zinck

Kasserer: Birthe Bille Hansen

2. Poster i Regionsældråd, Nordgruppen, Trafikdialoggruppe, Kostråd, Trafiksikkerhedfølgegruppe og Webmaster:

Repræsentant i Regionsældrerådet: Formand Torben Møgelhøj + yderligere et medlem på skift. Inger tager med til mødet den 11.12.2013

Repræsentant i Nordgruppen: Formand Torben Møgelhøj + Else Hjortkilde

Trafikdialoggruppe: Torben Møgelhøj

Kostråd: Torben Møgelhøj

Trafiksikkerhedsfølgegruppe: Annelise Torne Zinck

WEB-master: Claus Sætter-Lassen

3. Ældrerådets medlemmer har desuden en repræsentant (uden stemmeret) i centerrådene på de enkelte Plejecentre.

Skovsminde: Inger Lymark

Bakkebo: AnneliseTorne Zinck

Helsingegården: Leif Dræbye

Trongården: Claus Sætter-Lassen

Udsigten: Else HjortkildeMødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
10:00 AM