Ældrerådet

Publiceret 14-10-2013

Mandag den 14-10-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
39 Information til borgere i forbindelse med udskrivning fra sygehus til eget
hjem

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Leif Dræbye
Annelise Torne Zinck


Meddelelser:Åbne

39. Information til borgere i forbindelse med udskrivning fra sygehus til eget hjem
27.36G00 - 2013/34353

Sagsfremstilling
Ældrerådet har på dialogmøde med Pia Foght den 2. maj 2013 drøftet den information, der gives til patienterne ved udskrivning fra en indlæggelse på sygehuset. Ældrerådet fremsatte i den forbindelse ønske om, at patienterne informeres systematisk og mere konkret om, hvor de kan og skal henvende i kommunen, hvis eller når de har brug for personlig eller praktisk hjælp, idet Ældrerådets medlemmer personligt kender til flere eksempler på, at kommunen ikke har modtaget rettidig og fyldestgørende oplysning om hjælpebehovet, samt eksempler på, at borgeren ikke har vidst, hvad borgeren kunne forvente eller hvor borgeren skulle henvende sig.

Ældrerådet blev på mødet opfordret til at konkretisere ønskerne til den information der gives, f.eks. i form af et udkast til en informationstekst.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

  1. at Ældrerådet drøfter, hvilke mere konkrete informationer, borger har behov for at modtage ved udskrivning efter indlæggelse på sygehuset.
  2. at Ældrerådet udarbejder et udkast til informationstekst til patienterne, som kommunen kan arbejde videre med.

    Beslutning

1. Drøftet, og Ældrerådet ønsker en nærmere dialog.
2. Ældrerådet vil gerne kommentere et udkast til informationstekst fra Gribskov Kommune baseret på de af regionen og kommunen fastsatte retningslinjer.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
11:30 AM